Time (EST)
Mon.
Tue.
Wed.
Thu.
Fri.
Sat.
Sun.
05/25/20
05/26/20
05/27/20
05/28/20
05/29/20
05/30/20
05/31/20
0:00
OT
ATT
0:30
1:00
OT OT OT OT OT
OT
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
OT OT OT OT OT OT OT
12:00
MMM
12:30
Lab
Lab MMM
13:00
Lab Lab MMM
13:30
MMM
14:00
14:30
15:00
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
15:30
ATT

16:00
Studio
Studio
SLAB
16:30
Studio
Studio
SLAB TTL TTL
17:00
Studio
Studio
TTL TTL
17:30
Studio
Studio LML TTL TTL
18:00
LML TTL
TTL
18:30
19:00
TTM
ATT
19:30
TTM TTL TTM
20:00
TTL TTM
20:30
TTL
21:00
TTL
21:30
22:00
OT
OT
OT
OT
OT
OT
22:30
23:00
OT
MML*
23:30
*02:30